De geschiedenis van de Stichting Vrienden van VFC
De groep personen, die we nu kennen als de stichting Vrienden van Vaassens Fanfare Corps (ook wel de wijkcommissarissen genoemd), vindt zijn oorsprong in 1948. Na de tweede wereldoorlog stond het verenigingsleven van VFC op een laag pitje. Een belangrijke stimulans vanuit de burgerij kwam in 1948. In dat jaar werd door enkele mensen een financiële commissie in het leven geroepen. Deze commissie stelde zich tot taak de vereniging financieel te ondersteunen. Deze commissie heeft bestaan tot 1960 en werd overbodig omdat in 1949 – 1950 een wijkcommissie werd opgericht. De reden voor de oprichting was de algehele malaise waarin het corps verkeerde. De heren G. Bos, J. van Achterberg en L.G. Kers vonden dat in deze situatie spoedig verandering moest komen en schreven daartoe een vergadering uit. De ongeveer 12 aangeschreven personen vormden een wijkcommissie. Na een paar jaar had de wijkcommissie meer vorm gekregen en had het een dagelijks bestuur waarin o.a. de heren L.G. Kers (voorzitter) en G.H. Scholten (penningmeester) zitting hadden. Niet lang daarna werd het bestuur gewijzigd, waarin G.H. Scholten voorzitter en G. Tijssen secretaris werden; de financiën deden ze gezamenlijk.

De wijkcommissarissen hebben diverse acties op haar naam staan. Door de diverse acties kon de commissie in het eerste jaar van haar bestaan al fl. 13.000,- schenken aan het VFC. Het 2e jaar werd nog eens fl. 11.000,- binnengehaald. Succesvolle acties van de wijkcommissie waren de kwartjes-actie, het diverse malen organiseren van een lunapark en het houden van bazars. Vanaf 1979 is zij de chocoladeletteractie gaan voeren. Al deze acties waren zeer succesvol en hebben de muziekvereniging de broodnodige financiële middelen verschaft. Naast de acties, die gedurende een beperkt aantal jaren gevoerd werden, heeft de commissie vanaf haar oprichting elk jaar de donateursgelden opgehaald. Van de gelden die de wijkcommissie heeft ingezameld heeft het VFC op verschillende geprofiteerd. Het korps werd driemaal in nieuwe uniformen gestoken, voor het laatst in 1981. Daarnaast zijn diverse instrumenten, pauken, een vaandel en 2 schellenbomen cadeau gedaan aan de muziekvereniging. In 1998 werd de wijkcommissie omgezet in een stichting. De officiële naam is nu: Stichting "Vrienden van Vaassens Fanfare Corps".

 

De activiteiten van de Vrienden
Minimaal vier maal per jaar houden de wijkcommissarissen vergadering waarin o.a. de deelname aan de reeds gehouden activiteiten en de deelname aan de komende activiteiten besproken worden. Vandaag de dag zijn de ‘Vrienden van VFC' actief bij de volgende activiteiten:
• Potgrondactie te Vaassen;

• de verloting tijdens het jaarlijks voorjaarsconcert van VFC.;

• collecteren voor het Prins Bernhard Cultuurfonds;

• chocoladeletteractie;

• kerstmarkt te Vaassen;

• en het jaarlijks ophalen van donateursgelden.

 

Zoals U ziet zijn deze werkbijen van de vereniging het gehele jaar druk bezig om geld in te verzamelen ter ondersteuning van het Vaassens Fanfare Corps. Wilt u op de hoogte blijven van alle actuele ontwikkelingen rondom de Vrienden van VFC, houd dan de vriendenpraat op onze website in de gaten!

 

De Vrienden anno 2017

De stichting Vrienden van VFC bestaat momenteel uit een groep van ongeveer 20 personen. Uiteraard is de stichting Vrienden van VFC altijd op zoek naar nieuwe leden, om haar activiteiten te ondersteunen. Mocht u geinteresseerd zijn en het Vaassens Fanfare Corps een warm hart toedragen, dan kunt u zich aanmelden als lid van de stichting via info@vaassensfanfare.nl.

 

Het bestuur van de stichting Vrienden van VFC wordt momenteel gevormd door:
Voorzitter:                      Monique Hulleman - Krijgsman

Secretaris:                      Loes Vergers
Penningmeester:           Wilbert van de Schepop

Donateur worden van het Vaassens Fanfare Corps?
Donateur worden van Vaassens Fanfare Corps betekent dat u onze muziekvereniging wilt steunen in de aankoop van o.a. instrumenten, uniformen en bladmuziek, zodat we iedere keer opnieuw weer een goed voor de dag komen met goede instrumenten en een mooi repertoire. Ook u kunt donateur worden van onze muziekvereniging! Mede door uw steun kunnen wij blijven bestaan. Want wat is een dorp als Vaassen zonder fanfare!? Mocht u donateur worden dan geldt uw donatiebedrag als korting op de entreeprijs (€7,50 p.p.) op ons jaarlijks voorjaarsconcert. Deze vindt traditiegetrouw plaats op de 1e zaterdag van april. De minimale donatie is € 7,50,- per jaar.

 

Informatie en/of aanmelden kan via de 'Donateurs Administratie VFC'. Ook via email: info@vaassensfanfare.nl kunt u zich aanmelden, onder opgave van: Naam, Adres, Woonplaats, Telefoonnummer en Donatiebedrag (minimaal € 7,50,- per jaar). U kunt ook onderstaand formulier invullen en op verzenden klikken.